A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 10:17
„Ale kdo se chlubí, ať se v Pánu chlubí!''