A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 3:19
Čiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly shlazeny vaše hříchy!