A A A A A

Verš ze dne

Titovi 2:3
Taktéž stařenky ať jsou v svém chování slušné, ne pomlouvačné ani oddané pití, ať jsou učitelkami dobrých mravů