A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 7:16
Hrůza pojala všechny a velebili Boha slovy: „Prorok veliký povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“