A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 1:3
Bez ustání se před naším Bohem a Otcem rozpomínáme na vaši účinnou víru, na vaši obětavou lásku i na vytrvalou vaši naději v Pána našeho Ježíše Krista.