A A A A A

Verš ze dne

Galatským 6:7
Neklamte se, Bůh nestrpí posměchu!