A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 1:13
Proto si podpásejte bedra, to jest svou mysl. buďte střízliví a zcela upřete svou naději na tu milost, které se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus.