A A A A A

Verš ze dne

Galatským 6:16
A nade všemi, kdož budou žíti podle tohoto pravidla, budiž pokoj a milosrdenství. Jsou totiž Izrael Boží!