A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 28:31
I hlásal království Boží a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší neohrožeností a bez překážky.