A A A A A

Verš ze dne

Matouš 5:28
Já však pravím vám, že každý, kdo hledí na ženu s hříšnou touhou, již s ní zcizoložil v svém srdci.