Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Jan 5:25
Vpravdě, vpravdě pravím vám: Přichází hodina, ano už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího; a ti, kdož uslyší, budou žíti.