A A A A A

Verš ze dne

Jakubův 5:20
věz, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, že zachrání jeho duši od smrti a odčiní množství hříchů.