A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 5:18
A hle, muži nesli na loži ochrnulého člověka a snažili se ho vnésti dovnitř a položiti před něho,