A A A A A

Verš ze dne

Filipským 1:4
A vždycky při všech svých modlitbách s radostí se modlím za vás vroucně za to,