A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 4:7
Vždyť nás nepovolal Bůh k nečistotě, nýbrž k posvěcení.