A A A A A

Verš ze dne

Jakubův 4:17
Kdo tedy umí činiti dobré, a nečiní, dopouští se hříchu.