A A A A A

Verš ze dne

Filipským 4:13
Všecko mohu v Tom, jenž mě posiluje.