A A A A A

Verš ze dne

Jan 13:31
Když pak odešel, pravil Ježíš: „Nyní jest oslaven Syn člověka a Bůh jest oslaven v něm.