Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Jan 12:46
Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.