A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:18
A On je hlavou těla, (to je) Církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých (vstalých), aby ve všem měl přednost.