Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Římanům 6:23
neboť odplata hříchu je smrt, dar Boží však (je) život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.