A A A A A

Verš ze dne

Římanům 14:1
Slabého ve víře se ujímejte, nikoli abyste rozsuzovali (jeho) myšlenky.