A A A A A

Verš ze dne

Efezským 2:10
Vždyť jeho jsme dílem, byvše stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abychom v nich žili.