A A A A A

Verš ze dne

Židům 1:1
Mnohokráte a mnoha způsoby mluvil před časy Bůh k (našim) otcům skrze proroky. Naposledy však, a to