Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Koloským 1:13
On nás vytrhl z moci temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna.