A A A A A

Verš ze dne

Římanům 16:25
Tomu pak, jenž vás může utvrditi v mém evangeliu, to jest (v kázání) o Ježíši Kristu, zjevením tajemství, jež bylo odvěkým časům zamlčeno,