A A A A A

Verš ze dne

Jan 3:17
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, nýbrž aby svět byl jím spasen.