Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Jan 1:14
A SLOVO SE STALO TĚLEM a přebývalo mezi námi. A viděli jsme jeho slávu, slávu jako Jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.