A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 1:76
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravovat mu cesty,