A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 2:11
Dnes se vám narodil v městě Davidově Spasitel, to jest Kristus Pán.