A A A A A

Verš ze dne

Titovi 2:13
očekávajíce v blahé naději slavný příchod velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista.