A A A A A

Verš ze dne

Římanům 15:1
My silní máme však snášeti slabosti slabých a nehleděti svého prospěchu.