A A A A A

Verš ze dne

Římanům 5:1
Poněvadž jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze Pána našeho Ježíše Krista.