A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 14:21
Potom se navrátili do Lystry, Ikonia a do Antiochie. Posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře, (učíce je,) že mnohým soužením musíme vcházeti do království Božího.