A A A A A

Verš ze dne

Efezským 1:4
Vždyť v něm si nás vyvolil před ustavením světa, abychom před ním žili svatě a bezúhonně v lásce.