Instagram
English
A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 1:8
až na vás sestoupí Duch svatý, a budete mi svědky v Jerusalemě a v celém Judsku i Samařsku, ano až na sám konec země.“