A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 5:8
Buďte střízliví a bděte, neboť váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.