A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 1:15
nýbrž buďte v svém životě i vy svatí, jak je svatý Ten, jenž vás povolal.