A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 5:14
Vždyť láska Kristova nás pudí, protože jsme usoudili toto: Jeden zemřel za všechny, všichni tedy zemřeli;