A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 12:11
„Když pak vás předvedou do synagogy a k vrchnostem a k vládám, nestarejte se o to, jak anebo čím byste se hájili, ani co byste mluvili.