A A A A A

Verš ze dne

Římanům 12:10
V bratrské lásce se milujte navzájem, v uctivosti předcházejte jeden druhého!