A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 5:17
Je-li tedy někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré řády pominuly; hle, všechno se obnovilo.