Instagram
English
A A A A A

Verš ze dne

Galatským 4:19
Moje dítky, vás opět ve velkých bolestech zplozuji, dokud nebudete přetvořeni v Krista.