A A A A A

Verš ze dne

Filipským 4:20
Bohu, Otci našemu, budiž sláva na věky věků! Amen.