English
A A A A A
Verš ze dne
Skutky Apoštolské 1:8
až na vás sestoupí Duch svatý, a budete mi svědky v Jerusalemě a v celém Judsku i Samařsku, ano až na sám konec země.“