A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:22
nyní usmířil smrtí svého lidského těla, aby vás před sebou učinil svatými, neposkvrněnými a bezúhonnými,