A A A A A

Verš ze dne

Marek 6:31
On pak řekl jim: „Pojďte v soukromí na místo osamělé a odpočiňte si trochu.“ Bylo totiž mnoho těch, kteří přicházeli a odcházeli, a oni neměli ani kdy se najísti.