A A A A A

Verš ze dne

Galatským 3:28
Tu není žida ani pohana, není otroka ani svobodníka, není muže ani ženy, neboť všichni jste jeden v Kristu Ježíši.