A A A A A

Verš ze dne

Efezským 2:19
Nuže tedy nejste již cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluobčané věřících a domácí Boží,