Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
1 Petrův 5:5
Podobně vy, mladší, buďte poddáni starším. Všichni však oblecte se v pokoru, neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.